Posts Tagged ‘Vrije kopie’

In november 2011 kon u hier reeds lezen “Waarom Sabam (geen) gelijk heeft“. In een procedure tegen Scarlet werd beslist dat aan internetproviders geen verplicht preventief filtersysteem kon worden opgelegd. Het Hof van Justitie heeft de draagwijdte van dit arrest uitgebreid in de zaak Sabam/Netlog (http://curia.eu zaaknummer C-360/10). Zoals te verwachten was, kan zulk een preventief […]


Een internetprovider kan niet door een rechter verplicht worden om een filtersysteem in te voeren: voor alle elektronische communicatie via zijn diensten, met name door het gebruik van „peer-to-peer”-programma’s; dat zonder onderscheid op al zijn klanten wordt toegepast; dat preventief werkt; dat uitsluitend door hem wordt bekostigd, en dat geen beperking in de tijd kent, […]


Stoelendans

06sep10

Michel Vuijlsteke stelt een pertinente vraag: “Als ze zo stoelendans doen met het verzamelde werk van K3 en Konsoorten: zou een school daar SABAM voor moeten betalen?” Waarschijnlijk niet. Sabam is een private vereniging die geïnde auteursrechten (reproductievergoedingen) verdeelt. Er kan weinig twijfel over zijn dat muziek bij een stoelendans geldt als een reproductie in […]