Posts Tagged ‘Vrije beroepen’

“Het begrip „mededeling aan het publiek” (…) moet aldus worden uitgelegd dat het geen betrekking heeft op de kosteloze uitzending van fonogrammen in een tandartspraktijk als die in het hoofdgeding, waarin een vrij beroep wordt uitgeoefend, ten behoeve van de patiënten, die deze uitzending buiten hun wil horen. Bijgevolg hebben producenten van fonogrammen op grond […]


Gastblog van Mr. D. Mertens Met ingang van 12 mei 2010 werd de Wet Handelspraktijken (WHPC) van 14 juli 1991 vervangen door de Wet Marktpraktijken (WMPC) van 6 april 2010. Een van de belangrijkste innovaties was de uitbreiding van het toepassingsgebied van “verkopers” tot “ondernemingen”, waarbij “onderneming” werd gedefinieerd als “elke natuurlijke persoon of rechtspersoon […]