Posts Tagged ‘Thuiskopie’

Een internetprovider kan niet door een rechter verplicht worden om een filtersysteem in te voeren: voor alle elektronische communicatie via zijn diensten, met name door het gebruik van „peer-to-peer”-programma’s; dat zonder onderscheid op al zijn klanten wordt toegepast; dat preventief werkt; dat uitsluitend door hem wordt bekostigd, en dat geen beperking in de tijd kent, […]


Volgens Sabam moeten vrachtwagenchauffeurs die in hun cabine naar de radio luisteren een auteursrechtvergoeding betalen. Heeft Sabam gelijk? Artikel 1 van de Auteurswet bepaalt dat voor elke reproductie van een “werk” de toestemming van de auteur vereist is. Auteurs die lid zijn van Sabam geven die toestemming in ruil voor die auteursrechtvergoeding. Artikel 22 van […]