Posts Tagged ‘stempel’

Het Hof van Cassatie doet in zijn arrest van 26 januari 2012 afstand van de vereiste dat een werk om auteursrechtelijk beschermd te zijn “de stempel van de persoonlijkheid van de auteur” draagt. Volgens oudere cassatierechtspraak is een werk “origineel” en komt het dus voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking, indien het (1) de sporen draagt […]