Posts Tagged ‘Sperperiode’

De sperperiode is strijdig met Europees recht “voor zover deze (…) de bescherming van de consumenten beoogt“. Dat besliste het Europese Hof van Justitie op 30 juni 2011 (het arrest: http://www.curia.eu, C-288/10). Het is de nationale rechter die moet beslissen of de regeling met betrekking tot de sperperiode consumentenbescherming beoogt. Daar schieten we weinig mee […]