Posts Tagged ‘Reeks: tekeningen- en modellen’

Zevende en laatste deel  van de artikelenreeks met de basisprincipes van het tekeningen- en modellenrecht: Bij modellen die worden gecreëerd “in opdracht” of op bestelling, evenals bij werken die worden gecreëerd in een arbeidsverhouding geldt een bijzonder overdrachtsmechanisme. Indien een model door een werknemer in de uitoefening van zijn functie werd ontworpen, wordt de werkgever, […]


Deel 6 van de artikelenreeks met de basisprincipes van het tekeningen- en modellenrecht: Een modelrecht kan in zijn geheel “overgaan” aan een derde. Zulke overdracht dient op straffe van nietigheid (1) schriftelijk te worden vastgelegd en (2) (voor een Benelux-model) betrekking hebben op de ganse Benelux. De “overgang” is slechts tegenstelbaar aan derden na inschrijving […]


Deel 5 van de artikelenreeks met de basisprincipes van het tekeningen- en modellenrecht: Geconfronteerd met een vordering op basis van een beweerde inbreuk op een modelrecht kunnen, afhankelijk van de feitelijkheden, de volgende verweermiddelen aangevoerd worden: het model is nietig of niet meer geldig; het modelrecht is vervallen, bijvoorbeeld doordat de vernieuwingstaks(en) niet is (zijn) […]