Posts Tagged ‘Rechtspraak’

Het Hof van Beroep te Gent had geoordeeld dat een blog niet van de grondwettelijke persvrijheid kon genieten, daar “een meningsuiting via het internet (…) geen vorm (is) van meningsuiting door middel van gedrukte geschriften en geniet bijgevolg niet van de bescherming van voormelde grondwettelijke bepalingen“. Het Hof van Cassatie vernietigde op 6 maart 2012 […]


Aanvullend op mijn eerder bericht van vandaag (Gratis muziek bij de tandarts): het Hof van Justitie besliste eveneens vandaag dat: “Een hotelexploitant die zijn gastenkamers uitrust met televisie- en/of radiotoestellen waaraan hij een uitgezonden signaal doorgeeft, (…) een „gebruiker” (is) die uitgezonden fonogrammen „meedeelt aan het publiek” (…)” (http://curia.eu, zaak C-162/10) De uitzondering die eerder […]


“Het begrip „mededeling aan het publiek” (…) moet aldus worden uitgelegd dat het geen betrekking heeft op de kosteloze uitzending van fonogrammen in een tandartspraktijk als die in het hoofdgeding, waarin een vrij beroep wordt uitgeoefend, ten behoeve van de patiënten, die deze uitzending buiten hun wil horen. Bijgevolg hebben producenten van fonogrammen op grond […]