Posts Tagged ‘Raad voor de Journalistiek’

De Raad voor de Journalistiek heeft een nieuwe deontologische code voorgesteld.  Dat is, op zich, een lovenswaardig initiatief. De code bevat algemene beginselen van journalistiek, onder meer inzake waarheidsgetrouwheid, onafhankelijkheid, fair play en privacybescherming. Hier past echter een belangrijke kanttekening bij: de Raad voor de Journalistiek is in beginsel een privé-organisatie die, zonder wettelijk kader, […]