Posts Tagged ‘overheid’

Deel 2 van de reeks: intellectuele rechten in overheidsopdrachten, bespreking van artikel 14 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden. De aanbestedende overheid is t.a.v. de aannemer niet aansprakelijk voor een inbreuk inzake intellectuele rechten zo het gebruik van deze rechten niet “nodig” is of was voor de uitvoering van de opdracht. Dit is het geval zo er een […]