Posts Tagged ‘Octrooi’

Deel 5 van de artikelenreeks met de basisprincipes van het tekeningen- en modellenrecht: Geconfronteerd met een vordering op basis van een beweerde inbreuk op een modelrecht kunnen, afhankelijk van de feitelijkheden, de volgende verweermiddelen aangevoerd worden: het model is nietig of niet meer geldig; het modelrecht is vervallen, bijvoorbeeld doordat de vernieuwingstaks(en) niet is (zijn) […]


Spijtig dat dit nieuws de internationale krantenkoppen niet domineert: de Europese Commissie heeft een blauwdruk gemaakt over hoe intellectuele eigendom in de komende jaren eengemaakt zal worden. Het klinkt misschien niet echt sexy. De gevolgen zijn bijzonder groot: Er zou een Europees valorisatiesysteem komen om intellectuele eigendom naar waarde te schatten – en dus mogelijk […]


Het Europees Octrooibureau (European Patent Office, of kortweg EPO) heeft een deal gesloten met Google Translate. De vertaalsite van Google krijgt toegang tot de octrooidatabanken van het EPO. Doel is om octrooiconclusies (lees: de tekst van het octrooi) in meerdere talen beschikbaar te stellen. Een en ander zou bovendien de toegang tot Japanse, Chinese en […]