Posts Tagged ‘Misleidende reclame’

Of het nu Frederik Deburghgraeve is die yoghurt aanprijst, dan wel Mieke Vogels die met haar Volvo te koop loopt. Het is bekend: BV’s in een campagne doen verkopen. Kan dat wel? Als je daarvoor de toestemming van die persoon hebt, stelt er zich – in beginsel – geen probleem. Ik neem aan dat “Fredje” […]


Op 12 april 2010 werd in het Belgisch Staatsblad de nieuwe “Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming” (WMPC) gepubliceerd, de opvolger van de Wet op de Handelspraktijken en Consumentenbescherming (WHPC) van 14 juli 1991. De wet treedt in werking op 12 mei 2010, dertig dagen na publicatie. Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen kort overlopen. Hierbij is […]


Het Hof van Justitie heeft in zijn arrest van 23 april 2009 geoordeeld dat de Belgische wetgeving inzake het gezamenlijk aanbod, ook wel bekend als koppelverkoop, strijdig is met de Europese Regelgeving, meer bepaald de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken (2005/29/EG). Artikel 54 en verder van de Belgische Wet Handelspraktijken van 14 juli 1991 verbiedt, behoudens enige […]