Posts Tagged ‘Mediarecht’

Het Hof van Beroep te Gent had geoordeeld dat een blog niet van de grondwettelijke persvrijheid kon genieten, daar “een meningsuiting via het internet (…) geen vorm (is) van meningsuiting door middel van gedrukte geschriften en geniet bijgevolg niet van de bescherming van voormelde grondwettelijke bepalingen“. Het Hof van Cassatie vernietigde op 6 maart 2012 […]


16+

29sep11

Volgens de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM had tv-zender Acht bij een uitzending van het programma True Blood om 18u20 een technische maatregel moeten nemen, waarbij werd “gewaarborgd dat minderjarigen de uitzendingen normaliter niet kunnen zien of beluisteren“. Deze beslissing is een uitvoering van art. 42 van het Mediadecreet dat stelt: “Lineaire televisieomroeporganisaties mogen […]


De Raad voor de Journalistiek heeft een nieuwe deontologische code voorgesteld.  Dat is, op zich, een lovenswaardig initiatief. De code bevat algemene beginselen van journalistiek, onder meer inzake waarheidsgetrouwheid, onafhankelijkheid, fair play en privacybescherming. Hier past echter een belangrijke kanttekening bij: de Raad voor de Journalistiek is in beginsel een privé-organisatie die, zonder wettelijk kader, […]