Posts Tagged ‘Marktpraktijken’

Het Hof van Cassatie heeft in zijn arrest van 2 november 2012 geoordeeld dat de regelgeving in verband met de sperperiode onder het toepassingsgebied valt van EU-richtlijn 2005/29. U leest het arrest hier. Eerder kon u reeds lezen dat zulks impliceert dat de Belgische regelgeving strijdig is met het Europees recht en dus overruled wordt. […]


(D) en “T”

25jun12

Op deze pagina kon u eerder lezen wat de betekenis is van tekens als (p), (c), TM en (r). Niets menselijks is deze blog echter vreemd. Het overzicht van intellectueelrechtelijke beschermingstekens was niet helemaal volledig. Hierbij twee aanvullingen: Artikel 14 van de “Overeenkomst van ‘s-Gravenhage betreffende het internationaal depot van tekeningen of modellen van nijverheid […]


In navolging van het Europees Parlement, heeft nu ook de Raad het voorstel tot de nieuwe Richtlijn Consumentenrechten goedgekeurd. Deze richtlijn werd inmiddels ook gepubliceerd. Lidstaten krijgen nog tot 13 december 2013 om hun nationale wetgeving aan te passen. In België gaat het dan respectievelijk om de artikelen 45-48 (“Overeenkomsten op afstand die geen betrekking […]