Posts Tagged ‘Koppelverkoop’

Het Hof van Justitie heeft in zijn arrest van 23 april 2009 geoordeeld dat de Belgische wetgeving inzake het gezamenlijk aanbod, ook wel bekend als koppelverkoop, strijdig is met de Europese Regelgeving, meer bepaald de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken (2005/29/EG). Artikel 54 en verder van de Belgische Wet Handelspraktijken van 14 juli 1991 verbiedt, behoudens enige […]