Posts Tagged ‘Journalistiek’

Het Hof van Beroep te Gent had geoordeeld dat een blog niet van de grondwettelijke persvrijheid kon genieten, daar “een meningsuiting via het internet (…) geen vorm (is) van meningsuiting door middel van gedrukte geschriften en geniet bijgevolg niet van de bescherming van voormelde grondwettelijke bepalingen“. Het Hof van Cassatie vernietigde op 6 maart 2012 […]


De Raad voor de Journalistiek heeft een nieuwe deontologische code voorgesteld.  Dat is, op zich, een lovenswaardig initiatief. De code bevat algemene beginselen van journalistiek, onder meer inzake waarheidsgetrouwheid, onafhankelijkheid, fair play en privacybescherming. Hier past echter een belangrijke kanttekening bij: de Raad voor de Journalistiek is in beginsel een privé-organisatie die, zonder wettelijk kader, […]