Posts Tagged ‘Hof van Justitie’

Aanvullend op mijn eerder bericht van vandaag (Gratis muziek bij de tandarts): het Hof van Justitie besliste eveneens vandaag dat: “Een hotelexploitant die zijn gastenkamers uitrust met televisie- en/of radiotoestellen waaraan hij een uitgezonden signaal doorgeeft, (…) een „gebruiker” (is) die uitgezonden fonogrammen „meedeelt aan het publiek” (…)” (http://curia.eu, zaak C-162/10) De uitzondering die eerder […]


“Het begrip „mededeling aan het publiek” (…) moet aldus worden uitgelegd dat het geen betrekking heeft op de kosteloze uitzending van fonogrammen in een tandartspraktijk als die in het hoofdgeding, waarin een vrij beroep wordt uitgeoefend, ten behoeve van de patiënten, die deze uitzending buiten hun wil horen. Bijgevolg hebben producenten van fonogrammen op grond […]


Het Hof van Cassatie doet in zijn arrest van 26 januari 2012 afstand van de vereiste dat een werk om auteursrechtelijk beschermd te zijn “de stempel van de persoonlijkheid van de auteur” draagt. Volgens oudere cassatierechtspraak is een werk “origineel” en komt het dus voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking, indien het (1) de sporen draagt […]