Posts Tagged ‘Handelsnaam’

Elke onderneming kan zich verzetten tegen het gebruik van een verwarrende handelsnaam door een concurrent. Rechtsleer en rechtspraak hebben doorheen de jaren enkele criteria ontwikkeld om de verwarring te beoordelen: Verwarring omwille van de plaats waar de handel gevoerd wordt; Verwarring omwille van de gevoerde activiteit; Fonetische/visuele/conceptuele verwarring omwille van de handelsnaam zelf. Soms is […]


Handelsnamen genieten bescherming onder artikel 8 van het Unieverdrag van Parijs tot bescherming van de Industriële Eigendom. Verdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom, herzien te Stockholm op 14 juli 1967, dd. 26 september 1974, B.S. 29 januari 1975, 869 e.v. Dit artikel bepaalt in algemene termen : “De […]