Posts Tagged ‘GVTO – GroepsvrijstellingsVerordening inzake TechnologieOverdracht’

Deel 5 van de artikelenreeks met de basisprincipes van het tekeningen- en modellenrecht: Geconfronteerd met een vordering op basis van een beweerde inbreuk op een modelrecht kunnen, afhankelijk van de feitelijkheden, de volgende verweermiddelen aangevoerd worden: het model is nietig of niet meer geldig; het modelrecht is vervallen, bijvoorbeeld doordat de vernieuwingstaks(en) niet is (zijn) […]