Posts Tagged ‘Consumentenrichtlijn’

In navolging van het Europees Parlement, heeft nu ook de Raad het voorstel tot de nieuwe Richtlijn Consumentenrechten goedgekeurd. Deze richtlijn werd inmiddels ook gepubliceerd. Lidstaten krijgen nog tot 13 december 2013 om hun nationale wetgeving aan te passen. In België gaat het dan respectievelijk om de artikelen 45-48 (“Overeenkomsten op afstand die geen betrekking […]


De sperperiode is strijdig met Europees recht “voor zover deze (…) de bescherming van de consumenten beoogt“. Dat besliste het Europese Hof van Justitie op 30 juni 2011 (het arrest: http://www.curia.eu, C-288/10). Het is de nationale rechter die moet beslissen of de regeling met betrekking tot de sperperiode consumentenbescherming beoogt. Daar schieten we weinig mee […]