Posts Tagged ‘Brevet’

Spijtig dat dit nieuws de internationale krantenkoppen niet domineert: de Europese Commissie heeft een blauwdruk gemaakt over hoe intellectuele eigendom in de komende jaren eengemaakt zal worden. Het klinkt misschien niet echt sexy. De gevolgen zijn bijzonder groot: Er zou een Europees valorisatiesysteem komen om intellectuele eigendom naar waarde te schatten – en dus mogelijk […]


Het Europees Octrooibureau (European Patent Office, of kortweg EPO) heeft een deal gesloten met Google Translate. De vertaalsite van Google krijgt toegang tot de octrooidatabanken van het EPO. Doel is om octrooiconclusies (lees: de tekst van het octrooi) in meerdere talen beschikbaar te stellen. Een en ander zou bovendien de toegang tot Japanse, Chinese en […]


Eerder op deze blog kon u lezen dat culinaire recepten soms wel, soms niet auteursrechtelijk beschermd zijn. Nadeel van het auteursrecht is dat dit in beginsel enkel beschermt tegen een reproductie. Dat vereist dat de “kopieerder” beschikt over een origineel. Als twee auteurs of koks onafhankelijk van elkaar min of meer hetzelfde recept “ontdekken“, kan […]