Posts Tagged ‘Bestek’

Vijfde en laatste deel van de reeks: intellectuele rechten in overheidsopdrachten, bespreking van artikel 14 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden. De aannemer en de aanbestedende overheid hebben een wederzijdse bijstands- en informatieplicht, “vanaf de eerste tekenen van een vordering door een derde” inzake een eventuele inbreuk m.b.t. een intellectueel recht. De aannemer dient daarenboven bij zijn […]


De komende dagen gaat deze blog nader in op intellectuele rechten in overheidsopdrachten, met name: artikel 14 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden. De aanbestedende overheid kan een afwijking voorzien op dit artikel “voor zover de bijzondere eisen van de beschouwde opdracht dit noodzakelijk maken” en mits deze afwijking “vooraan in het bestek bepaald” wordt. De afwijking moet […]