Posts Tagged ‘Auteursrecht’

Het Brussels Philharmonic zorgde op 7 november 2012 voor een wereldprimeur door orkestmuziek te spelen van een digitale muziekpartituur, weergegeven op een tablet. De tablets werden geleverd door Samsung, de software en technologie zijn afkomstig van NeoScores. U leest het nieuwsbericht op onder meer Cobra.be, De Redactie, De Standaard, Who Wired en Technology in Music […]


Zevende en laatste deel  van de artikelenreeks met de basisprincipes van het tekeningen- en modellenrecht: Bij modellen die worden gecreëerd “in opdracht” of op bestelling, evenals bij werken die worden gecreëerd in een arbeidsverhouding geldt een bijzonder overdrachtsmechanisme. Indien een model door een werknemer in de uitoefening van zijn functie werd ontworpen, wordt de werkgever, […]


Deel 4 van de artikelenreeks met de basisprincipes van het tekeningen- en modellenrecht: De houder of titularis van een model verkrijgt een exclusief recht. Op grond daarvan kan hij zich verzetten tegen het gebruik door derden. Voor het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel is dit verzet – naar analogie met het auteursrecht – beperkt tot een gebruik dat […]