Posts Tagged ‘Algemene Aannemingsvoorwaarden’

De komende dagen gaat deze blog nader in op intellectuele rechten in overheidsopdrachten, met name: artikel 14 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden. De aanbestedende overheid kan een afwijking voorzien op dit artikel “voor zover de bijzondere eisen van de beschouwde opdracht dit noodzakelijk maken” en mits deze afwijking “vooraan in het bestek bepaald” wordt. De afwijking moet […]