Posts Tagged ‘aannemer’

Vijfde en laatste deel van de reeks: intellectuele rechten in overheidsopdrachten, bespreking van artikel 14 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden. De aannemer en de aanbestedende overheid hebben een wederzijdse bijstands- en informatieplicht, “vanaf de eerste tekenen van een vordering door een derde” inzake een eventuele inbreuk m.b.t. een intellectueel recht. De aannemer dient daarenboven bij zijn […]


Deel 4 van de reeks: intellectuele rechten in overheidsopdrachten, bespreking van artikel 14 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden. Zo de aannemer bij de uitvoering van de opdracht een op de opdracht toepasselijk octrooi indient, dient hij de aanbestedende overheid binnen de maand schriftelijk te verwittigen en kopie te bezorgen van de octrooiaanvraag. De aannemer dient daarenboven aan […]


Deel 3 van de reeks: intellectuele rechten in overheidsopdrachten, bespreking van artikel 14 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden. Zo de aannemer door de uitvoering van de opdracht titularis wordt van een intellectueel recht, dan wel bij de uitvoering van de opdracht de kennis vergaart nodig voor het depot van een intellectueel recht, wordt dit intellectueel recht in […]