Archive for the ‘Hof van Justitie’ Category

In november 2011 kon u hier reeds lezen “Waarom Sabam (geen) gelijk heeft“. In een procedure tegen Scarlet werd beslist dat aan internetproviders geen verplicht preventief filtersysteem kon worden opgelegd. Het Hof van Justitie heeft de draagwijdte van dit arrest uitgebreid in de zaak Sabam/Netlog (http://curia.eu zaaknummer C-360/10). Zoals te verwachten was, kan zulk een preventief […]


Een internetprovider kan niet door een rechter verplicht worden om een filtersysteem in te voeren: voor alle elektronische communicatie via zijn diensten, met name door het gebruik van „peer-to-peer”-programma’s; dat zonder onderscheid op al zijn klanten wordt toegepast; dat preventief werkt; dat uitsluitend door hem wordt bekostigd, en dat geen beperking in de tijd kent, […]


Op 1 januari 2011 trad de nieuwe kansspelwet in werking (hierna de “Nieuwe Wet”). Deze Nieuwe Wet vormde een vervanging en aanvulling op de Wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers (hierna de “Oude Wet”). De Oude Wet beperkte zich tot de invoering van een regelgevend kader voor […]