Verweermiddelen in het tekeningen- en modellenrecht

03sep12

Deel 5 van de artikelenreeks met de basisprincipes van het tekeningen- en modellenrecht:

Geconfronteerd met een vordering op basis van een beweerde inbreuk op een modelrecht kunnen, afhankelijk van de feitelijkheden, de volgende verweermiddelen aangevoerd worden:

  • het model is nietig of niet meer geldig;
  • het modelrecht is vervallen, bijvoorbeeld doordat de vernieuwingstaks(en) niet is (zijn) betaald;
  • het gebruik van het model viel onder toepassing van een van de wettelijke uitzonderingen;
  • de inbreuk is niet bewezen;
  • inzake het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel: de beweerde inbreuk is geen namaak, doch een “onafhankelijk werk“;
  • de modelhouder doet aan rechtsmisbruik of maakt misbruik van zijn dominante marktpositie;
  • de licentie is strijdig met de groepsvrijstellingsverordening inzake technologieoverdracht. Bijgevolg is de licentie nietig en heeft de licentiehouder geen belang om in rechte te vorderen.

Net als in het octrooirecht kan de vrijwaring slechts worden gevorderd voor wat betreft de in geld waardeerbare vorderingen.

Advertenties


%d bloggers liken dit: