Beschermingsvoorwaarden in het tekeningen- en modellenrecht (2)

30aug12

Deel 3 van de artikelenreeks met de basisprincipes van het tekeningen- en modellenrecht:

Komen niet voor bescherming in aanmerking:

  • uiterlijke kenmerken die “uitsluitend” door de technische functie worden bepaald;
  • uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die noodzakelijkerwijs in precies dezelfde vorm en afmetingen gereproduceerd moeten worden om het voortbrengsel waarin het model verwerkt is of waarop het toegepast is, mechanisch met een ander voortbrengsel te kunnen verbinden of om het in, rond of tegen een ander voortbrengsel te kunnen plaatsen, zodat elk van beide voortbrengselen zijn functie kan vervullen. Het betreft de zogenaamde “must-match“-onderdelen. Men denke hierbij bijvoorbeeld aan reparatieonderdelen. Op dit mechanisme is een uitzondering voorzien: uiterlijke kenmerken die een modulair systeem tot doel hebben, komen wel in aanmerking voor bescherming.

Er is een vrij grote verwantschap tussen de auteursrechtelijke en de modelrechtelijke beschermingsvereisten. Vaak zullen producten die in aanmerking komen voor modelrechtelijke bescherming, ook in aanmerking komen voor auteursrechtelijke bescherming. Een product dat nieuw is en een eigen karakter heeft, zal in vele gevallen eveneens origineel zijn in de zin van de Auteurswet en andersom. Deze overlap verhindert niet dat de beschermingsvoorwaarden in beide beschermingsmechanismen onafhankelijk van elkaar geïnterpreteerd moeten worden.

Advertenties


%d bloggers liken dit: