Beschermingsvoorwaarden in het tekeningen- en modellenrecht (1)

29aug12

Deel 2 van de artikelenreeks met de basisprincipes van het tekeningen- en modellenrecht:

Bescherming wordt verleend aan modellen die nieuw zijn en een eigen karakter hebben. Het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel vereist dat aan enkele bijkomende voorwaarden is voldaan (zie verder).

Een model wordt als nieuw beschouwd, indien geen identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld:
a) bij een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel, voor de datum waarop het model waarvoor bescherming wordt gevraagd voor het eerst voor het publiek beschikbaar is gesteld;
b) bij een ingeschreven Gemeenschapsmodel of bij een Benelux-model, voor de datum van depot of de datum van voorrang.

Modellen worden geacht identiek te zijn, indien de kenmerken ervan slechts in onbelangrijke details verschillen. De nieuwheid in het modelrecht is, in tegenstelling tot in het octrooirecht, een relatief begrip. Een model is niet nieuw wanneer het “gepubliceerd, tentoongesteld of gebruikt was, of anderzijds openbaar gemaakt was behalve echter wanneer deze gebeurtenissen niet redelijk bekend zijn geworden in een normale wijze van ondernemen aan de ingewijden in de betrokken sector

Een model heeft een eigen of individueel karakter indien de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die voor het publiek beschikbaar zijn gesteld:
a) bij een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel, voor de datum waarop het model waarvoor bescherming wordt aangevraagd voor het eerst voor het publiek beschikbaar is gesteld;
b) bij een ingeschreven Gemeenschapsmodel, voor de datum van depot of de datum van voorrang.

Bij de beoordeling van het eigen karakter wordt rekening gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model.

Daar waar het Benelux-modelrecht en het ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht een (voorafgaand) depot en registratie vereisen, is zulks niet het geval bij het niet-ingeschreven gemeenschapsmodelrecht. Voor het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodelrecht is vereist dat dit “in de Gemeenschap” – de EU – publiek is gemaakt.

Advertenties


%d bloggers liken dit: