Archive for augustus, 2012

Deel 4 van de artikelenreeks met de basisprincipes van het tekeningen- en modellenrecht: De houder of titularis van een model verkrijgt een exclusief recht. Op grond daarvan kan hij zich verzetten tegen het gebruik door derden. Voor het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel is dit verzet – naar analogie met het auteursrecht – beperkt tot een gebruik dat […]


Deel 3 van de artikelenreeks met de basisprincipes van het tekeningen- en modellenrecht: Komen niet voor bescherming in aanmerking: uiterlijke kenmerken die “uitsluitend” door de technische functie worden bepaald; uiterlijke kenmerken van een voortbrengsel die noodzakelijkerwijs in precies dezelfde vorm en afmetingen gereproduceerd moeten worden om het voortbrengsel waarin het model verwerkt is of waarop […]


Deel 2 van de artikelenreeks met de basisprincipes van het tekeningen- en modellenrecht: Bescherming wordt verleend aan modellen die nieuw zijn en een eigen karakter hebben. Het niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel vereist dat aan enkele bijkomende voorwaarden is voldaan (zie verder). Een model wordt als nieuw beschouwd, indien geen identiek model voor het publiek beschikbaar is gesteld: […]