Intellectuele rechten in overheidsopdrachten (5)

08mei12

Vijfde en laatste deel van de reeks: intellectuele rechten in overheidsopdrachten, bespreking van artikel 14 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden.

De aannemer en de aanbestedende overheid hebben een wederzijdse bijstands- en informatieplicht, “vanaf de eerste tekenen van een vordering door een derde” inzake een eventuele inbreuk m.b.t. een intellectueel recht.

De aannemer dient daarenboven bij zijn offerte alle documenten te voegen inzake eventueel toepasselijke octrooi-, model- of auteursrechten die toepasselijk zijn en waarvan zij de auteurs of rechthebbenden zijn. Zo deze niet gevoegd zijn, wordt de aannemer elk recht ontnomen op schadevergoeding van de aanbestedende overheid “op grond van de miskenning van zijn octrooi- of auteursrecht“.

De aannemer die de intellectuele rechten van een derde niet heeft geëerbiedigd of niet aan de aanbestedende overheid kenbaar heeft gemaakt, staat borg voor elk verhaal dat een derde tegen de aanbestedende overheid zou stellen. Tenzij het bestek het anders bepaalt, is die waarborg evenwel beperkt tot het bedrag van de opdracht zonder belasting op de toegevoegde waarde.

Advertenties


%d bloggers liken dit: