Intellectuele rechten in overheidsopdrachten (2)

03mei12

Deel 2 van de reeks: intellectuele rechten in overheidsopdrachten, bespreking van artikel 14 van de Algemene Aannemingsvoorwaarden.

De aanbestedende overheid is t.a.v. de aannemer niet aansprakelijk voor een inbreuk inzake intellectuele rechten zo het gebruik van deze rechten niet “nodig” is of was voor de uitvoering van de opdracht. Dit is het geval zo er een mogelijkheid bestond om de opdracht uit te voeren zonder hierbij gebruik te maken van het intellectueel recht. Het bestaan van één alternatieve uitvoeringswijze volstaat. De aannemer dient immers alle nodige maatregelen te nemen om de rechten van de aanbestedende overheid te vrijwaren.

De aannemer die bij inschrijving of nadien (doch niet door de uitvoering van de opdracht) titularis is of wordt van een toepasselijk intellectueel recht, kan hiervoor geen enkele bijkomende vergoeding eisen van de aanbestedende overheid. De tekst van art. 14§1, 3° AAV verwijst enkel naar octrooirechten. Ook hier geldt het basisprincipe dat de inschrijvingsprijs alle kosten moet omvatten, dus ook de kosten van andere intellectuele rechten.

Advertenties


%d bloggers liken dit: