Persvrijheid voor bloggers?

23mrt12

Het Hof van Beroep te Gent had geoordeeld dat een blog niet van de grondwettelijke persvrijheid kon genieten, daar “een meningsuiting via het internet (…) geen vorm (is) van meningsuiting door middel van gedrukte geschriften en geniet bijgevolg niet van de bescherming van voormelde grondwettelijke bepalingen“.

Het Hof van Cassatie vernietigde op 6 maart 2012 deze beslissing: “Het middel dat ervan uitgaat dat enkel vermenigvuldiging en verspreiding van een strafbare meningsuiting door gedrukte geschriften een drukpersmisdrijf kan opleveren, faalt naar recht.” (Cass. 6 maart 2012, AR P.11.0855.N, http://www.cass.be)

Betekent dit nu dat een weblog per definitie kan genieten van de grondwettelijke persvrijheid (lees: dat een geventileerde mening, behoudens racisme of xenofobie, strafrechtelijk enkel voor het hof van assisen kan worden gebracht en dus feitelijk niet wordt vervolgd; verbod van preventieve maatregelen; repressieve sanctionering enkel mogelijk indien krachtens een wet; getrapte aansprakelijkheid)? Prof. dr. D. Voorhoof meent van wel. Volgens mij is deze interpretatie niet helemaal correct. De visie van het Hof van Beroep te Gent is terug te brengen op de nogal onhandige vertaling uit het befaamde artikel 25 van de Grondwet. De Nederlandstalige tekst zegt “De drukpers is vrij” – de Franstalige: “La presse est libre“. Dat het begrip pers in 2012 ruimer is dan in 1830 is duidelijk. De beperking van de grondwettelijke vrijheid tot gedrukte pers, is in ieder geval strijdig met de Franstalige tekst van de Grondwet.

Het Hof van Cassatie heeft echter niet gesteld dat elke weblog zich op artikel 25 van de Grondwet kan beroepen. Het is echter niet (meer) vereist dat een mening wordt verspreid door een “gedrukt geschrift“, met andere woorden: het medium van verspreiding is geen voorwaarde voor de toepassing van artikel 25 van de Grondwet. Hieruit afleiden dat elke weblog van de grondwettelijke persvrijheid kan genieten, lijkt me echter wat voorbarig.

Advertenties


2 Responses to “Persvrijheid voor bloggers?”

 1. 1 arnoudengelfriet

  Zou u een voorbeeld kunnen noemen van een type weblog dat géén aanspraak kan maken op de persvrijheid?

  Het klinkt voor mij als Nederlands jurist wat gek om de persvrijheid zo categorisch te koppelen aan een medium. Bepaalde uitingen zullen verboden zijn, maar dat is dan ongeacht het medium. Racistische uitlatingen zijn op blogs én in de krant verboden lijkt mij.

  Verder heeft het HvJ EG bepaald (C-73/97, Satamedia) dat journalistiek is “de bekendmaking aan het publiek van informatie, meningen of ideeën tot doel hebt, ongeacht het overdrachtsmedium. Deze activiteiten zijn niet voorbehouden aan mediaondernemingen en kunnen een winstoogmerk hebben.” Het ‘ongeacht’ is hier cruciaal.

 2. Interessante vraag.

  1. Vooraf ter verduidelijking: de in de Belgische grondwet omschreven (druk-)persvrijheid doet geen afbreuk aan de persvrijheid en vrijheid van meningsuiting zoals onder meer omschreven in het EVRM. Het is niet omdat een bepaald medium al dan niet onder de Belgische grondwettelijke persvrijheid valt, dat dit een impact heeft op de interpretatie van andere, hogere rechtsnormen met rechtstreekse werking.
  De strafrechtelijke kant van een persdelict kan in België in principe enkel voor een hof van assisen (juryrechtspraak) worden vervolgd. De praktijk leert dat dit niet gebeurt. Racisme en xenofobie zijn vervolgbaar voor een lagere rechtbank.
  2. Met bovenstaande blog wil ik vooral aantonen dat je uit het betreffende Cassatiearrest niet zonder meer kan afleiden dat alle weblogs onder de Belgische grondwettelijke (druk-)persvrijheid vallen. Dit heeft geen impact op de vrijheid van meningsuiting en pers uit het EVRM en andere rechtsnormen die rechtstreeks doorwerken.
  3. Je zou bijgevolg kunnen voorstellen dat om te voldoen aan de Belgische grondwettelijke (druk-)persvrijheid er bijkomende criteria gelden die niet vereist zijn onder de vrijheid van meningsuiting en pers uit het EVRM. Ik ga er bijvoorbeeld van uit dat deze blog onder de vrijheid van meningsuiting en pers uit het EVRM valt. De kans is echter bestaande dat deze blog niet onder de Belgische grondwettelijke persvrijheid valt. Je zou kunnen argumenteren dat de Belgische grondwettelijke (druk-)persvrijheid een zekere mate van professionaliteit en onafhankelijkheid vereist. Er is mij daar echter geen rechtspraak rond bekend.%d bloggers liken dit: