Gratis muziek bij de tandarts

15Mrt12

Het begrip „mededeling aan het publiek” (…) moet aldus worden uitgelegd dat het geen betrekking heeft op de kosteloze uitzending van fonogrammen in een tandartspraktijk als die in het hoofdgeding, waarin een vrij beroep wordt uitgeoefend, ten behoeve van de patiënten, die deze uitzending buiten hun wil horen. Bijgevolg hebben producenten van fonogrammen op grond van een dergelijke uitzending geen recht op een vergoeding.”

SCF, een Italiaanse beheersvennootschap voor naburige rechten, wenste van de Italiaanse Tandartsenorde een billijke vergoeding te ontvangen aangezien vele tandartsen radiomuziek laten spelen in hun praktijk. Het afspelen van muziek zou gelden als “mededeling aan het publiek” waarvoor een toestemming van (lees: een betaling aan) de “producent van fonogrammen” (lees: de beheersvennootschap, hier SCF) vereist was.

Het Hof van Justitie oordeelde in zijn arrest van 15 maart 2012 (http://curia.eu, nummer C-135/10) stelt hierbij dat deze regel niet van toepassing is. Om van een mededeling aan het publiek te kunnen spreken, is vereist dat “(…) het publiek waaraan de mededeling wordt verricht, door de gebruiker als doelgroep is gekozen en bovendien op één of andere manier ontvankelijk is voor zijn mededeling en deze niet toevallig „opvangt”.

Advertenties


%d bloggers liken dit: