Geen gratis muziek op hotel

15Mrt12

Aanvullend op mijn eerder bericht van vandaag (Gratis muziek bij de tandarts): het Hof van Justitie besliste eveneens vandaag dat: “Een hotelexploitant die zijn gastenkamers uitrust met televisie- en/of radiotoestellen waaraan hij een uitgezonden signaal doorgeeft, (…) een „gebruiker” (is) die uitgezonden fonogrammen „meedeelt aan het publiek” (…)” (http://curia.eu, zaak C-162/10)

De uitzondering die eerder werd gemaakt voor tandartsen, geldt niet voor hotelexploitanten. Het hotelpubliek is immers, in tegenstelling tot een tandartsbezoeker “op een of andere manier ontvankelijk” voor de mededeling en pikt deze niet toevallig op. De hotelexploitant heeft bovendien – in tegenstelling tot de tandarts – een winstoogmerk met het doorgeven van fonogrammen.

De hotelexploitant is dus wel een billijke vergoeding verschuldigd.

Advertenties


%d bloggers liken dit: