Sabam vs. Netlog

20feb12

In november 2011 kon u hier reeds lezen “Waarom Sabam (geen) gelijk heeft“. In een procedure tegen Scarlet werd beslist dat aan internetproviders geen verplicht preventief filtersysteem kon worden opgelegd. Het Hof van Justitie heeft de draagwijdte van dit arrest uitgebreid in de zaak Sabam/Netlog (http://curia.eu zaaknummer C-360/10). Zoals te verwachten was, kan zulk een preventief filtersysteem ook niet worden opgelegd aan een hostingdienstverlener:

  • voor de informatie die de gebruikers van zijn diensten op zijn servers opslaan;
  • dat zonder onderscheid op al die gebruikers wordt toegepast;
  • dat preventief werkt;
  • dat uitsluitend door hem wordt bekostigd, en
  • dat geen beperking in de tijd kent,

waarmee elektronische bestanden die muziek‑, cinematografische of audiovisuele werken bevatten waarvan Sabam stelt bepaalde intellectuele-eigendomsrechten te bezitten, kunnen worden geïdentificeerd, zodat kan worden voorkomen dat die werken ter beschikking van het publiek worden gesteld en aldus het auteursrecht wordt geschonden.

Advertenties


%d bloggers liken dit: