Archive for februari, 2012

Het Hof van Cassatie doet in zijn arrest van 26 januari 2012 afstand van de vereiste dat een werk om auteursrechtelijk beschermd te zijn “de stempel van de persoonlijkheid van de auteur” draagt. Volgens oudere cassatierechtspraak is een werk “origineel” en komt het dus voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking, indien het (1) de sporen draagt […]


In november 2011 kon u hier reeds lezen “Waarom Sabam (geen) gelijk heeft“. In een procedure tegen Scarlet werd beslist dat aan internetproviders geen verplicht preventief filtersysteem kon worden opgelegd. Het Hof van Justitie heeft de draagwijdte van dit arrest uitgebreid in de zaak Sabam/Netlog (http://curia.eu zaaknummer C-360/10). Zoals te verwachten was, kan zulk een preventief […]