Reclamebureau aansprakelijk voor auteursrechtinbreuk

03jan12

In aanloop naar de verkiezingen van 2007 voerde de partij Lijst Dedecker campagne met een affiche geïnspireerd op Lucky Luke en de Daltons. De hoofden van de stripfiguren waren vervangen door deze van actieve politici. De (nabestaanden van) tekenaar van Lucky Luke meende dat een en ander een inbreuk was op zijn auteursrechten. In een arrest van het Hof van Beroep te Gent van 3 januari 2011 (zie Auteurs en Media 2011/3, p. 327 – Update 09.01.2012: of hier) werd dit standpunt gevolgd. Het Hof oordeelde dat er in dit geval geen sprake was van een toegelaten parodie.

Het reclamebureau werd daarbij veroordeeld om Lijst Dedecker & co integraal te vrijwaren:

Hoewel een politicus, een politieke partij en de ondersteunende vereniging hun verantwoordelijkheid voor de correcte naleving van de rechtsregels niet zonder meer kunnen afschuiven naar hun lasthebbers, oordeelt het hof dat in de concrete omstandigheden van deze zaak de vordering in vrijwaring gegrond is.”

Vervolgens:

“Het respecteren van de auteursrechten van derden behoort tot het takenpakket van een professioneel, gemandateerd reclamebureau.

Advertenties


%d bloggers liken dit: