De goochelende auteur

10nov11

Ook goocheltrucs kunnen bescherming genieten van het auteursrecht. In een dispuut tussen twee concurrerende illusionisten – Hans Klok en Rafael – oordeelde de kortgedingrechter uit Den Haag dat een illusionistische “routine” auteursrechtelijk beschermd kan zijn. U vindt het vonnis hier.

De eerste goochelact waarvan sprake bezorgt het publiek de illusie dat de goochelaar een hand steekt door het lichaam van zijn bediende. De andere betwiste act betrof de head-drop-illusie, de naam spreekt voor zich. De rechter merkt in zijn vonnis echter terecht op: “(…) de auteursrechtelijke bescherming (wordt) begrensd wanneer het eigen, oorspronkelijk karakter enkel bestaat uit hetgeen noodzakelijk is voor het verkrijgen van een technisch effect.

Dit impliceert dat het eindresultaat van de act, met name hetgene het publiek te zien krijgt, niet in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming, doch enkel de voorafgaande routine, d.i. de concrete manier waarop de act wordt uitgevoerd. Of zoals de rechter het zelf definieert: “Voor de duidelijkheid: met routine wordt in dit vonnis bedoeld de gehele act (in feite het toneelstukje) rondom de eigenlijke illusie (de “truc”).” Als die act anders is, is er geen auteursrechtelijke inbreuk. Reden waarom de verliezende partij de nederlaag sportief opvat: “Dat ik de uitvoering van de illusies in volgorde moet aanpassen maakt mij niet uit. Het belangrijkste is dat ik ze vrij kan blijven gebruiken.

Noot: het betreft een kortgedinguitspraak die de rechter ten gronde niet bindt.

Advertenties


%d bloggers liken dit: