16+

29sep11

Volgens de Vlaamse Regulator voor de Media (VRM had tv-zender Acht bij een uitzending van het programma True Blood om 18u20 een technische maatregel moeten nemen, waarbij werd “gewaarborgd dat minderjarigen de uitzendingen normaliter niet kunnen zien of beluisteren“.

Deze beslissing is een uitvoering van art. 42 van het Mediadecreet dat stelt: “Lineaire televisieomroeporganisaties mogen geen programma’s uitzenden die de lichamelijke, geestelijke of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen ernstig zouden kunnen aantasten, met name programma’s waarin pornografische scènes of beelden van nodeloos geweld voorkomen. Deze bepaling geldt ook voor andere programma’s die schade kunnen toebrengen aan de lichamelijke, geestelijke of zedelijke ontwikkeling van minderjarigen, tenzij door de keuze van het tijdstip van uitzending of door technische maatregelen wordt gewaarborgd dat minderjarigen in het verzorgingsgebied of zendgebied de uitzendingen normaliter niet zullen zien of beluisteren. Als dergelijke programma’s ongecodeerd worden uitgezonden, moeten ze voorafgegaan worden door een akoestische waarschuwing of moeten ze gedurende de hele uitzending herkenbaar zijn aan een visueel symbool.”

Porno en geweld moeten dus “herkenbaar zijn aan een visueel symbool“, denk bijvoorbeeld aan een “16+“-teken. De VRM maakt met haar beslissing een correcte toepassing van het Mediadecreet. Zij stelde vast “dat in het bewuste programma beelden worden getoond van een vastgeketende man in een kerker, die zich te midden van afgehakte ledematen en dode lichamen probeert te bevrijden. De beelden zijn bijzonder bloederig en komen levensecht over.

Er vallen echter enige bedenkingen te maken bij de nogal formalistische omschrijving in het Mediadecreet. Het programma in kwestie werd destijds in de programmagids als volgt aangekondigd: “(…)  Eric vraagt Bill en Sookie om de vampierensheriff Godric op te sporen. Die wordt in Dallas vermist. (…)” Een fictie-reeks over vampieren dus, met als titel “True Blood“.

Het programma werd uitgezonden na een aflevering van Dexter – een andere fictiereeks over, kort gezegd, de exploten van een forensisch expert die in zijn vrije tijd seriemoordenaar is… Het is dat dit mede een auteursrechtblog is, zodat ik moeilijk de nogal bloederige reclameafbeelding kan laten zien, doch kijk vooral hier. Over Dexter werd geen klacht ingediend bij de VRM en dus evenmin uitspraak gedaan.

Zonder paternalistisch te willen overkomen: Je zou kunnen argumenteren dat de omschrijving(en) in de programmagids een afdoende waarborg voor ouders/voogden zijn om te vermijden dat minderjarigen de uitzendingen kunnen zien. Je kan toch bezwaarlijk argumenteren dat de vermelding “16+” duidelijker is dan de vermelding “vampier“, “Blood” of “seriemoordenaar“?

Advertenties


%d bloggers liken dit: