Gezocht: gemiddelde consument

23sep11

Elke onderneming kan zich verzetten tegen het gebruik van een verwarrende handelsnaam door een concurrent. Rechtsleer en rechtspraak hebben doorheen de jaren enkele criteria ontwikkeld om de verwarring te beoordelen:

  • Verwarring omwille van de plaats waar de handel gevoerd wordt;
  • Verwarring omwille van de gevoerde activiteit;
  • Fonetische/visuele/conceptuele verwarring omwille van de handelsnaam zelf.

Soms is het duidelijk en is op alle vlakken aan de drie soorten verwarring voldaan: zo is het waarschijnlijk geen goed idee om een Bakkerij Janssens te openen naast een Bakkerij Jansens.

Vaak is het verhaal veel genuanceerder. Hierbij moet in het achterhoofd worden gehouden dat de vrijheid van concurrentie gewaarborgd dient te blijven. Het is sowieso toegestaan om een bakkerij te openen naast een reeds bestaande bakkerij. De eerste twee verwarringscriteria (plaats en activiteit) lijken hierbij voldaan. Het komt er dan op aan de mogelijke verwarring te beoordelen in hoofde van de “gemiddelde consument“. Dit verwarringsrisico wordt in concreto beoordeeld “in hoofde van het publiek”, ofwel de “gemiddelde consument.”

Ook in andere Marktpraktijkenregelgeving is het begrip “gemiddelde consument” van doorslaggevend belang. Een beetje jurist zal met gemak rechtspraak kunnen bovenhalen waarin het begrip gemiddelde consument gedefinieerd wordt. Zo wordt deze omschreven als “de redelijk goed geïnformeerde, en redelijk oplettende en omzichtige consument“.

Voldoet u aan deze omschrijving? U kunt zich hieronder aanmelden!

Advertenties


%d bloggers liken dit: