Kansspelen: nu ook online

11aug11

Op 1 januari 2011 trad de nieuwe kansspelwet in werking (hierna de “Nieuwe Wet”). Deze Nieuwe Wet vormde een vervanging en aanvulling op de Wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers (hierna de “Oude Wet”).

De Oude Wet beperkte zich tot de invoering van een regelgevend kader voor de casino’s, de spelautomatenhallen en de bingo’s in de cafés. Online gokwebsites vielen buiten het toepassingsgebied van de Oude Wet en waren daardoor zonder meer verboden. Het parket trad echter nauwelijks op tegen deze illegale websites, waardoor deze welig tierden.

De Nieuwe Wet breidde de regelgeving voor kansspelen uit naar mediaspelen, weddenschappen en kansspelen door middel van informatiemaatschappij-instrumenten. Daarbij worden de informatiemaatschappij-instrumenten omschreven als “elektronische apparatuur voor de verwerking, met inbegrip van digitale compressie, en de opslag van gegevens, die geheel via draden, radio, optische middelen of andere elektromagnetische middelen worden verzonden, doorgeleid en ontvangen”.

Voor hun online kansspelen zouden casino’s, speelautomatenhallen en organisatoren van weddenschappen, ingevolge de Nieuwe Wet, een aanvullende vergunning kunnen aanvragen. Het uitgangspunt blijft dat online kansspelen verboden zijn, tenzij men beschikt
over de aanvullende vergunning. De Kansspelcommissie is de instantie die zal beslissen over de  uitreiking van deze vergunningen.

Aanbieders van online kansspelen kunnen de aanvullende vergunning voor de virtuele wereld enkel bekomen indien ze in de reële wereld op Belgisch grondgebied een welbepaalde vergunning bezitten voor het exploiteren van kansspelen. Meer bepaald komen enkel de vergunninghouders van een vergunning klasse A, B en F1 in aanmerking, oftewel de uitbaters van een casino, een speelautomatenhal en een inrichting voor de organisatie van weddenschappen. Bovendien kan er enkel een aanvullende vergunning worden verkregen voor diezelfde spelen waar men in de reële wereld een vergunning voor bezit.

Verder is de duur van de aanvullende vergunning gekoppeld aan de geldigheidsduur van de vergunning voor de reële inrichting. Voorts dient de server van de online kansspelen zich op Belgisch grondgebied bevinden. De verplichting om een server in België te  plaatsen biedt natuurlijk geen oplossing voor de vele buitenlandse websites die zich op de Belgische markt richten. Hoewel ook deze illegaal zijn, bestaan er maar weinig mogelijkheden om ze daadwerkelijk te blokkeren. Daarvoor dient een beroep te worden gedaan op de hulp van derden, zoals kredietmaatschappijen en internet service providers. Deze kunnen worden verzocht deze buitenlandse websites ontoegankelijk te maken.

Vanaf 1 september 2011 kan de online-vergunning aangevraagd worden. De Kansspelcommissie heeft dan enkele maanden de tijd om de aanvragen te beoordelen. Vanaf 1 januari 2012 zullen de eerste aanvullende vergunningen van kracht worden. Vanaf die datum zullen niet-vergunde websites door de Kansspelcommissie worden vervolgd en zullen internetproviders verzocht worden deze te blokkeren. Zelfs de speler kan worden strafbaar gesteld wanneer  hij deelneemt aan een kansspel waarvan hij weet dat het niet  vergund is.

Teneinde de kandidaten voor een aanvullende vergunning de mogelijkheid te bieden om hun onlineaanbod in tussentijd al te laten proefdraaien, kan de Kansspelcommissie een tijdelijke machtiging verlenen.

Met deze strengere aanpak volgt België de trend die reeds in het buitenland werd ingeluid. Zo worden in Nederland en Duitsland alle gokwebsites zonder meer geblokkeerd en bestaat er geen mogelijkheid tot legalisering. Het Hof van Justitie besliste daarover reeds in juni 2010 dat lidstaten het recht hebben om onlinegokbedrijven te verbieden, ook al bestaat er een Europese markt.

(gastblog van Mr. Annelies Lepla)

Advertenties


%d bloggers liken dit: