Archive for augustus, 2011

Op 1 januari 2011 trad de nieuwe kansspelwet in werking (hierna de “Nieuwe Wet”). Deze Nieuwe Wet vormde een vervanging en aanvulling op de Wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers (hierna de “Oude Wet”). De Oude Wet beperkte zich tot de invoering van een regelgevend kader voor […]


Reclame

08Aug11

“reclame: iedere vorm van mededeling of handeling die rechtstreeks of onrechtstreeks tot doel heeft ingrepen van medische esthetiek te bevorderen, zulks ongeacht de daartoe aangewende plaats, drager of technieken, reality-tv-uitzendingen inbegrepen” – Art. 2 Wet van 6 juli 2011 tot instelling van een verbod op reclame voor ingrepen van medische esthetiek en tot regeling van de […]