Marktpraktijken, Sperperiode en Solden: the saga continues

14jul11

De sperperiode is strijdig met Europees recht “voor zover deze (…) de bescherming van de consumenten beoogt“. Dat besliste het Europese Hof van Justitie op 30 juni 2011 (het arrest: www.curia.eu, C-288/10). Het is de nationale rechter die moet beslissen of de regeling met betrekking tot de sperperiode consumentenbescherming beoogt.

Daar schieten we weinig mee op. Voorstanders van de sperperiode argumenteren al jaren dat deze dient om de concurrentie tussen handelaars te reguleren en net geen betrekking heeft op consumentenbescherming. Tegenstanders stellen het omgekeerde.

Eerder al kon u lezen dat de Belgische regelgeving inzake de sperperiode in de Wet Marktpraktijken waarschijnlijk strijdig is met de EU Consumentenrichtlijn 2005/29, wat aanleiding geeft tot rechtsonzekerheid.

Het Hof van Justitie heeft een kans gemist om die rechtsonzekerheid weg te werken.

Advertenties


%d bloggers liken dit: