IP, de EU en de toekomst

07jun11

Spijtig dat dit nieuws de internationale krantenkoppen niet domineert: de Europese Commissie heeft een blauwdruk gemaakt over hoe intellectuele eigendom in de komende jaren eengemaakt zal worden. Het klinkt misschien niet echt sexy. De gevolgen zijn bijzonder groot:

Er zou een Europees valorisatiesysteem komen om intellectuele eigendom naar waarde te schatten – en dus mogelijk in de boekhouding te noteren. Dit kan impliceren dat het aan vennootschappen zal worden toegelaten om pakweg marketinginvesteringen en merkwaardes als afschrijfbare activa in te schrijven in de jaarrekening. Het hoeft geen betoog dat zo dit zou worden toegestaan, investeringen in bijvoorbeeld marketing(campagnes) financieel aanzienlijk aantrekkelijker zouden worden.

Er zou één enkel octrooistelsel komen, in plaats van de nu 27 verschillende systemen. Dit impliceert ook één enkel  rechtssysteem om een en ander juridisch af te dwingen.

De bescherming van handelsmerken zou eenvoudiger, sneller, doeltreffender en samenhangender worden. De registratieprocedure moet eenvoudiger en korter; de rechtszekerheid zou moeten verbeteren.

Er zou een soort van database van auteursrechtelijk beschermde werken komen. Dit zou onder meer internationale licenties moeten vereenvoudigen.

Dit ziet er allemaal bijzonder interessant uit en wordt ongetwijfeld vervolgd. Alleen jammer dat het kwekersrecht (“exclusieve rechten ten aanzien van de exploitatie van een plantenras“) wederom schromelijk over het hoofd wordt gezien. Gelukkig is de Belgische wetgever daarin enigszins up to date, getuige daarvan de nieuwe wet van 10 januari 2011.

Advertenties


%d bloggers liken dit: