Archive for juni, 2011

Das Pop-frontman Bent Van Looy is kwaad op ramen- en deurenproducent Belisol. Ramenfabrikant Belisol zou in een reclamespot muziek hebben gebruikt “die verdacht veel lijkt” op de Das Pop-hit “Never Get Enough“. In haar verweer zegt de reclameproducent dat de gelijkenissen “toevallig” zijn. Daar moest haast wel een blogartikel van komen. Een beetje auteursrechtexpert is vertrouwd met het principe: auteursrecht […]


Gastblog van Mr. D. Mertens Met ingang van 12 mei 2010 werd de Wet Handelspraktijken (WHPC) van 14 juli 1991 vervangen door de Wet Marktpraktijken (WMPC) van 6 april 2010. Een van de belangrijkste innovaties was de uitbreiding van het toepassingsgebied van “verkopers” tot “ondernemingen”, waarbij “onderneming” werd gedefinieerd als “elke natuurlijke persoon of rechtspersoon […]


Spijtig dat dit nieuws de internationale krantenkoppen niet domineert: de Europese Commissie heeft een blauwdruk gemaakt over hoe intellectuele eigendom in de komende jaren eengemaakt zal worden. Het klinkt misschien niet echt sexy. De gevolgen zijn bijzonder groot: Er zou een Europees valorisatiesysteem komen om intellectuele eigendom naar waarde te schatten – en dus mogelijk […]