Archive for mei, 2011

Het Europees Octrooibureau (European Patent Office, of kortweg EPO) heeft een deal gesloten met Google Translate. De vertaalsite van Google krijgt toegang tot de octrooidatabanken van het EPO. Doel is om octrooiconclusies (lees: de tekst van het octrooi) in meerdere talen beschikbaar te stellen. Een en ander zou bovendien de toegang tot Japanse, Chinese en […]


Sinds 12 mei jl. is Antwerpen een landmark rijker: het Museum aan de Stroom (MAS) is geopend. Het MAS is naast een museum ook een indrukwekkend gebouw met een unieke architectuur. Reden genoeg voor de architect om met de bouwheer te bedingen dat hij zijn zeggenschap krijgt over “hoe het gebouw in beeld mag worden […]