Octrooirecht aan de ontbijttafel

20jan11

Eerder op deze blog kon u lezen dat culinaire recepten soms wel, soms niet auteursrechtelijk beschermd zijn. Nadeel van het auteursrecht is dat dit in beginsel enkel beschermt tegen een reproductie. Dat vereist dat de “kopieerder” beschikt over een origineel. Als twee auteurs of koks onafhankelijk van elkaar min of meer hetzelfde recept “ontdekken“, kan de ene de andere geen gebruiksverbod opleggen.

Het octrooirecht (=patentrecht=brevetrecht) biedt daartoe wel een optie. Speculaasfabrikant Lotus had dat goed begrepen en octrooieerde het recept van haar speculoospasta (technisch gezien kocht ze het over). Het octrooirecht verleent, grosso modo, een exclusief gebruiksrecht om (voortbrengselen van) een uitvinding te beschermen. Toegepast op het octrooi voor speculoospasta zou dat maken dat niemand zulk product op de markt zou brengen.

Meer bepaald had Lotus het exclusieve recht om een “speculaasproduct” op de markt te brengen “daardoor gekenmerkt dat het bestaat uit een smeerpasta die hoofdzakelijk een mengsel bevat van gemalen speculaas en een vetstof“. Koekjes en boter dus…

De ruime omschrijving van het octrooi maakt elke concurrentie onmogelijk, tenzij dit octrooi nietig zou worden verklaard. En zo geschiedde.

Wat was er gebeurd? De octrooi-aanvraag bevatte een verwijzing naar een internet-recept van ene “Oma Wapsie” voor speculaastaart. De aanvraag zelf meldde dat dit recept online stond sinds 2002 – “gevonden op 27 januari 2005“, daar waar de octrooiaanvraag dateerde van 10 mei 2005. Bijgevolg oordeelde de Rechtbank van Koophandel te Gent dat op het moment van de octrooiaanvraag het recept algemeen gekend was, en dus niet nieuw was en dus geen uitvinding kon zijn en dus niet octrooieerbaar was. Het octrooi werd vernietigd.

Advertenties


%d bloggers liken dit: