Archive for januari, 2011

Eerder op deze blog kon u lezen dat culinaire recepten soms wel, soms niet auteursrechtelijk beschermd zijn. Nadeel van het auteursrecht is dat dit in beginsel enkel beschermt tegen een reproductie. Dat vereist dat de “kopieerder” beschikt over een origineel. Als twee auteurs of koks onafhankelijk van elkaar min of meer hetzelfde recept “ontdekken“, kan […]


De Raad voor de Journalistiek heeft een nieuwe deontologische code voorgesteld.  Dat is, op zich, een lovenswaardig initiatief. De code bevat algemene beginselen van journalistiek, onder meer inzake waarheidsgetrouwheid, onafhankelijkheid, fair play en privacybescherming. Hier past echter een belangrijke kanttekening bij: de Raad voor de Journalistiek is in beginsel een privé-organisatie die, zonder wettelijk kader, […]