Babylon en het Europese patent

15dec10

Reeds enkele jaren tracht de EU om een soort Europees patentsysteem op te zetten. Voor het eerst komt er wat schot in de zaak. 11 van de 27 EU-lidstaten bundelen hun krachten en zullen zo’n systeem uitwerken. België is daar (nog) niet bij.

Waar ligt het probleem? Op dit moment heeft elk land zijn eigen patent/brevet/octrooisysteem met eigen specifieke voorwaarden en in de eigen taal.  Als je een uitvinding wilt laten beschermen, moet je in alle landen op een relatief korte tijd een octrooi aanvragen.

Een standaardvereiste om van octooibescherming te kunnen genieten is de “nieuwheid” van de uitvinding. Als je met een octrooiaanvraag in pakweg Frankrijk te lang wacht na je octrooiaanvraag in pakweg België, is je uitvinding niet meer nieuw (want ze bestaat al in België) en krijg je de bescherming niet. De kostprijs van al die octrooiaanvragen is hoog.

Een tweede punt is dat octrooien (lees: de tekstuele omschrijving van de uitvinding) uitgeschreven moeten zijn in de specifieke landsta(a)l(en) en dat zijn er nogal wat in de EU. Dit punt ligt gevoeliger bij octrooibescherming dan bij pakweg merkbescherming waarin al enige tijd een eenmaking bestaat. Bij merkbescherming is het beschermde merk – of dit nu een logo, merknaam of slogan is – hetzelfde in alle talen, wat maakt dat (1) de vertaalkosten bij de aanvraag relatief laag zijn en (2) eenieder vrij eenvoudig kan nakijken wat beschermd is als merk en wat niet – het merk “Coca-Cola” is hetzelfde in het Nederlands als in het Spaans; voor pakweg de beschrijving van de uitvinding “Moving Entity Detection” ligt dat iets moeilijker.

Het ligt bij vele lidstaten van de EU nogal gevoelig om de vertaling van deze beschermde beschrijving te beperken tot enkele hoofdtalen (pakweg: Engels, Frans, Duits). Dat is niet zo onlogisch: de straffen op een octrooi-inbreuk zijn niet altijd even gering en er is – evident – geen enkele plicht van een inwoner van de EU om meer talen te kennen dan zijn moedertaal. Als een octrooibeschrijving slechts in een beperkt aantal talen is bekendgemaakt, is het nogal moeilijk om iemand die daarop een inbreuk pleegt, doch die deze talen niet machtig is, daarover aan te spreken. Had hij immers wel kennis kunnen hebben van het octrooi?

Wordt ongetwijfeld vervolgd…

Advertenties


%d bloggers liken dit: