Culinaire gerechten en de auteurswet

29okt10

De Rechtbank van Koophandel te Luik oordeelde in een opmerkelijk vonnis dat culinaire gerechten niet beschermd zouden zijn door het auteursrecht. Een ideale aanleiding om de auteursrechtelijke beschermingsvereisten onder de loep te nemen, me dunkt.

Een werk kan genieten van auteursrechtelijke bescherming als het (1) een origineel werk betreft en (2) als dit werk het (jawel: “het“) stempel van de persoonlijkheid van de maker draagt. Dat is een hele boterham voor iets wat eigenlijk heel eenvoudig is. Zonder in zware polemieken verzeild te geraken: van zodra een auteur keuzemogelijkheden heeft bij de creatie van zijn werk, wordt in het algemeen aanvaard dat dit werk van auteursrechtelijke bescherming kan genieten.

Voor gerechten kan daar het schoentje knellen: als je bij de redactie van een recept simpelweg in neutrale bewoordingen technische handelingen beschrijft, kan dit “stempel van de persoonlijkheid van de maker” wel eens ontbreken. Een algemene, principiële uitspraak dat culinaire gerechten niet beschermd zouden zijn door het auteursrecht is echter fout.

In deze specifieke zaak werd opgeworpen dat alle recepten waarover discussie bestond, reeds jaren bekend waren voor elke amateurkok en zelfs reeds meermaals door andere koks waren gepubliceerd. De rechtbank oordeelde dat de kok die zich op zijn auteursrecht beriep, niets had toegevoegd aan de algemeen bekende, zelfs banale recepten. Bijgevolg kan hij geen beroep doen op de auteursrechtelijke bescherming.

Dat betekent vanzelfsprekend niet dat gerechten in het algemeen niet beschermbaar zouden kunnen zijn, of dat de specifieke weergavevorm van recepten niet van auteursrechtelijke bescherming zou kunnen genieten.

Wat hebben we geleerd:

  1. Of een werk auteursrechtelijk beschermd is, wordt per werk bepaald en niet per genre.
  2. Sommige culinaire gerechten kunnen – waarschijnlijk – wel van auteursrechtelijke bescherming genieten.

Het vonnis is integraal terug te vinden in: Trib. Comm. Liège (6e ch.), 26 nov. 2009,  J.L.M.B., 2010/33, p. 1581

Advertenties


%d bloggers liken dit: